Leren, groeien en ontwikkelen
doen we samen bij De Borghoek

Welkom bij De Borghoek

Bij De Borghoek vinden we het belangrijk om kinderen vanuit een breed perspectief om zich heen te laten kijken. In een snel veranderende maatschappij leren wij onze kinderen zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden en situaties. Omdat de kinderopvang en het basisonderwijs van De Borghoek samen onder één dak zitten, hebben we een gezamenlijke visie: vanuit een breed perspectief krijgen kinderen van 0 – 13 jaar de kans zich te ontwikkelen tot zelfstandige, kritische deelnemers aan de maatschappij. Onze gezamenlijke kernwaarden groeien, verbinden, ont-moeten en ontdekken liggen hieraan ten grondslag. Elke dag opnieuw.

Waarom kiezen voor ons?

  • De kinderopvang en het basisonderwijs zitten onder één dak. Hierdoor kunnen we één doorgaande lijn bieden voor kinderen van 0 – 13 jaar.
  • We bieden onze kinderen ook buitenschoolse en tussenschoolse opvang.
  • We leren kinderen eigenaar te zijn van hun eigen ontwikkeling.
  • Bij ons krijgen kinderen de ruimte om te experimenteren en een kritische houding te ontwikkelen om doelen te bereiken.
  • We zijn een enthousiast team, dat gericht is op de ontwikkeling van uw kind.
  • Wij dagen onze kinderen en elkaar uit om talenten en kwaliteiten te ontwikkelen.

Basisonderwijs bij De Borghoek

Ieder kind is uniek. Om recht te doen aan de verschillen tussen leerlingen sluiten we zoveel mogelijk aan bij de talenten en de leerstijlen van de leerlingen. Met VierKeerWijzer wordt gewerkt vanuit 8 intelligenties, zodat leerlingen de leerstof eigen kunnen maken. Zo kan ieder kind zijn talenten en leerstijlen ontwikkelen op zijn of haar eigen manier.

Kinderopvang bij De Borghoek

Bij de Borghoek bieden we een warme huiskamer waarin uw kind zich veilig kan ontwikkelen. Om alvast te laten wennen aan de basisschool organiseren we regelmatig samen met de kleuters activiteiten, spelen we samen op het speelleerplein en is er een warme overdracht van de pedagogisch medewerker naar de leerkracht van de kleuterklas. Goed geregeld en alles onder één dak!