Informatie en
documenten
voor ouders

Belangrijke informatie

Naast alle inhoudelijke informatie, zetten we ook graag even alle praktische informatie op een rij, zoals school- en opvangtijden, vakanties en vrije dagen en onze regels rondom ziekte en verlof. Tevens kunt u hieronder onze schoolgids en jaarkalender downloaden.

BASISSCHOOL DE BORGHOEK

Locatie: Lambertijnenlaan 3, Bergen op Zoom
Telefoon: 0164 – 23 68 94
E-mail:  deborghoek@lpsnet.nl

Schooltijden:

Maandag: 08.30 - 12.00 en 13.10 - 15.15 uur
Dinsdag: 08.30 - 12.00 en 13.10 - 15.15 uur
Woensdag: 08.30 - 12.15 uur
Donderdag: 08.30 - 12.00 en 13.10 - 15.15 uur
Vrijdag: 08.30 - 12.00 en 13.10 - 15.15 uur

Vakanties en vrije dagen:

Herfstvakantie: 16-20 oktober 2023
Kerstvakantie: 25 december 2023 - 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie: 12 - 16 februari 2024
Goede vrijdag: 29 maart 2024
Tweede Paasdag: 1 april 2024
Meivakantie: 22 april - 3 mei 2024
Hemelvaart: 9 en 10 mei 2024
Tweede Pinksterdag 20 mei 2024
Zomervakantie: 8 juli - 16 augustus 2024

Ziekmelding en verlof:

Contact, ziekmeldingen en verlofaanvragen verlopen via Social Schools.

OVERBLIJVEN OP SCHOOL

Locatie: Lambertijnenlaan 3, Bergen op Zoom
Telefoon: 0164 – 23 68 94
E-mail:  deborghoek@tsopro.nl

Openingstijden:

Maandag: 12.00 - 13.00 uur
Dinsdag: 12.00 - 13.00 uur
Donderdag: 12.00 - 13.00 uur
Vrijdag: 12.00 - 13.00 uur

KINDERDAGOPVANG DE BORGHOEK

Locatie: Lambertijnenlaan 3, Bergen op Zoom
Telefoon: 06 – 59 94 26 22
E-mail:  kinderopvang.deborghoek@lpsnet.nl

Openingstijden kinderdagverblijf (0-4 jaar):

Maandag: 07.30 - 18.00 uur
Dinsdag: 07.30 - 18.00 uur
Woensdag: 07.30 - 18.00 uur
Donderdag: 07.30 - 18.00 uur
Vrijdag: 07.30 - 18.00 uur

Verlengde opvang is mogelijk tot 18.30 uur.

Openingstijden peuteropvang (2-4 jaar):

Maandag: 08.30 - 11.30 en 12.00 - 15.00 uur
Dinsdag: 08.30 - 11.30 uur
Woensdag: 08.30 - 11.30 uur
Donderdag: 08.30 - 11.30 uur
Vrijdag: 08.30 - 11.30 uur

Verlengde peuteropvang van 11.30 tot 12.00 uur is mogelijk, zodat u uw peuter en schoolgaand kind tegelijk op kunt halen of wanneer u op dinsdag of donderdag zowel in de ochtend als in de middag een dagdeel Peuteropvang af wilt nemen.

BUITENSCHOOLSE OPVANG DE BORGHOEK

Locatie: Lambertijnenlaan 3, Bergen op Zoom
Telefoon: 06 – 16 66 12 68
E-mail:  kinderopvang.deborghoek@lpsnet.nl

Openingstijden bso (4-12 jaar):

Maandag: 07.30 - 08.30 en 15.15 - 18.00 uur
Dinsdag: 07.30 - 08.30 en 15.15 - 18.00 uur
Woensdag: 07.30 - 08.30 en 15.15 - 18.00 uur
Donderdag: 07.30 - 08.30 en 15.15 - 18.00 uur
Vrijdag: 07.30 - 08.30 en 15.15 - 18.00 uur

Verlengde opvang tot 18.30 uur. Tijdens vakanties en studiedagen van De Borghoek hele dag open.

Vertrouwenspersonen

Wanneer u als ouder een klacht heeft over ongewenst gedrag binnen De Borghoek en u kunt hiermee niet naar de PM-er of leerkracht van uw kind, of de locatiedirecteur, dan kunt u de interne of externe vertrouwenspersoon inschakelen. Klik hier om te lezen wat deze vertrouwenspersonen voor u kunnen betekenen.

Interne vertrouwenspersonen

De interne vertrouwenspersonen van De Borghoek zijn:

Externe vertrouwenspersoon

De externe vertrouwenspersoon is mevrouw Dimphy van Poppel van Merlijn Advies Groep (www.merlijngroep.nl). Mevrouw Van Poppel is bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur via 06 - 41 10 82 08 en via de mail.