De Borghoek
Kinderopvang in
Bergen op Zoom

Spelenderwijs de wereld ontdekken

In het gebouw van De Borghoek in Bergen op Zoom is een kinderopvang gehuisvest voor kinderen van 0 tot 4 jaar. In deze groep groeien kinderen van verschillende leeftijden met elkaar op en dat heeft veel voordelen!

Ze krijgen hier de ruimte om in alle rust te ontdekken, ont-moeten, groeien en te verbinden. Onze pedagogisch medewerkers creëren een huiselijke sfeer, waarin het kind zich veilig en vertrouwd voelt.

In de ruimte is er tevens rekening gehouden met kinderen in de leeftijd van 0-2 jaar.

Zo is er bijvoorbeeld een aangrenzende slaapkamer, een grondbox in de leefruimte en  een babytuin. Zo kan uw kind veilig op ontdekkingstocht gaan.

KIJK!

De pedagogisch medewerkers krijgen de gelegenheid de kinderen goed te leren kennen en in te spelen op de individuele behoeften en mogelijkheden. Hierbij maken ze gebruik van het kind-volgsysteem KIJK!. Een ondersteunende werkwijze die de pedagogisch medewerkers helpt bij het observeren, registreren en stimuleren van de ontwikkeling van jonge kinderen. Met regelmaat nodigen wij u uit voor een 10-minutengesprek om de ontwikkeling van uw kind te bespreken. Zo kan ieder kind groeien en ontwikkelen op zijn of haar eigen manier!

Peuteropvang De Borghoek

Kinderen zijn onderzoekers en spelenderwijs leren ze de wereld ontdekken. Samenwerken met andere kinderen, creatief bezig zijn, eerlijk zullen we alles delen of wachten op je beurt zijn belangrijke vaardigheden die we graag aan de kinderen meegeven. Op een speelse manier – met behulp van illustraties, verhalen en teksten – maakt uw peuter kennis met woordjes, cijfers, kleuren en vormen. Daarnaast werken we met de vroege voorschoolse educatie (VVE) ‘Startblokken van de basisontwikkeling’. Binnen deze methode is de spelactiviteit het belangrijkste ontwikkelingsinstrument. Denk hierbij aan een bewegingsspel en een rollenspel.

De peuters en kleuters spelen samen op het speelleerplein en regelmatig organiseren we gezamenlijke activiteiten. Op deze manier leren de kinderen elkaar en de juffen en meesters alvast kennen. Er is een warme overdracht van de pedagogisch medewerker en daarom kunnen we een soepele overgang naar de kleuterklas waarborgen.

Buitenschoolse opvang De Borghoek

Na een intensieve dag op school is het tijd voor ontspanning en plezier. Pak een boek van de plank, speel in een van onze themahoeken, bak samen met de pedagogisch medewerker iets lekkers of ren met vriendjes rond op het speelplein. Voor de kinderen die op De Borghoek zitten bieden we buitenschoolse opvang (BSO) aan in ons eigen gebouw.

Groot voordeel is dat kinderen in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven. De vroege vogels kunnen zich op hun gemak voorbereiden op een nieuwe schooldag, een boterhammetje eten aan de grote tafel of de dag actief beginnen door te spelen in een van onze themahoeken.

Ook tijdens de schoolvakanties en tijdens studiedagen van De Borghoek kunt u uw kind naar de BSO brengen. In de zomervakantie kunnen de kinderen zelfs een week in het gebouw van de scouting bivakkeren. Hier kunnen ze lekker ravotten in de bossen, klimmen in de bomen, hutten bouwen en een kampvuur maken. Het is immers vakantie, toch!?

Krachten bundelen

Bij de BSO worden er – in samenwerking met de FitFabriek – sport- en spelactiviteiten georganiseerd en maken we uitstapjes naar het bos, de bowling of brengen we een bezoekje aan de dieren aan de overkant. Wij zoeken bewust de samenwerkingen op met partners en verenigingen in de regio.

Daarnaast organiseren we regelmatig activiteiten samen met De Borghoek Basisonderwijs. Kinderopvang en basisonderwijs zijn gehuisvest in hetzelfde gebouw en beide onderdeel van de Lowys Porquinstichting. Wanneer een vergadering van de onderbouw plaatsvindt, zitten de pedagogisch medewerkers samen met de leerkrachten van de onderbouw rond de tafel. Zo maakt iedereen deel uit van het geheel!

Pijlers LPS Kinderopvang

LPS Kinderopvang gaat uit van vier pijlers die op elke kinderopvanglocatie van LPS gelden.

  1. Leren wie je bent
  2. We doen het samen
  3. Ruimte om te groeien
  4. Gezond & gelukkig

Klik hier om meer te lezen over de pijlers LPS Kinderopvang.