De Borghoek
basisonderwijs in
Bergen op Zoom

Talenten en kwaliteiten ontwikkelen

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Ze willen graag de wereld ontdekken en continue nieuwe ervaringen opdoen. Bij De Borghoek in Bergen op Zoom leren we kinderen dat er niet één oplossing voor een probleem is en sporen we ze aan om kritisch te denken. We prikkelen de nieuwsgierigheid en geven kinderen de ruimte om te experimenteren en te ontdekken. Wij dagen kinderen uit om hun talenten en kwaliteiten te ontwikkelen. Dit doen we door groepsdoorbrekend te werken en de methode VierKeerWijzer in te zetten. We leren ze breed om zich heen kijken en hierbij staan onze kernwaarden – ontdekken, groei, verbinden en ont-moeten – centraal.

Van ontdekken en leren word je (VierKeer) Wijzer

Om kinderen, onze leerkrachten, de leerstof, de organisatie en de mogelijkheid van het schoolgebouw zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen werken wij groepsdoorbrekend. Door de inzet van eigen denkstrategieën kunnen kinderen en leerkrachten leren van én met elkaar.

Bij De Borghoek werken we ’s morgens aan de kernvakken: spelling, taal, rekenen, schrijven, lezen en begrijpend lezen. De vaardigheden en strategieën die hierbij aangeleerd worden, werken ondersteunend bij VierKeerWijzer. Dit wordt in de middag aangeboden. Bij VierKeerWijzer werken de kinderen thematisch aan een geschiedenis-, aardrijkskunde- of natuuronderwerp.

Ruimte voor ontwikkeling

Ieder kind heeft zijn eigen talenten en kwaliteiten. Om ieder kind de ruimte te geven zich optimaal te kunnen ontwikkelen, werken wij groepsdoorbrekend, bieden wij coöperatieve werkvormen aan en zetten we de denksleutels in. Zo geven wij workshopochtenden waarin kinderen uit verschillende groepen bij elkaar komen met gelijkgestemden, om met elkaar te werken aan opdrachten die een andere uitdaging bieden.

Kritisch denken

Er is niet één oplossing voor een bepaald probleem en we vinden het belangrijk om dat aan de kinderen mee te geven. We dagen de kinderen van De Borghoek uit zelf na te denken over oplossingen en stimuleren het kritisch denken door het stellen van gerichte vragen.

Overblijven

Op De Borghoek wordt ook overblijven aangeboden. Kinderen kunnen in een vertrouwde omgeving lunchen, spelen met de andere kinderen, maar vooral ook ontspannen!

Krachten bundelen

Samen sta je sterker en daarom bundelen we onze krachten met verschillende organisaties. In de eerste plaats zijn we onderdeel van Lowys Porquin Stichting (LPS). Omdat we het belangrijk vinden dat onze kinderen in één vloeiende beweging de kleuterklas kunnen instromen, werken we nauw samen met kinderopvang De Borghoek. Daarnaast werken we samen met de FitFabriek. Zij begeleiden ons met pauze-activiteiten en met het aanbod voor een gezonde levensstijl. Ook nemen de kinderen deel aan culturele activiteiten vanuit Cemenu en bezoeken we regelmatig het Natuurpodium Brabantse Wal voor interessante workshops, activiteiten en expedities in de natuur.